Učitavanje...
Skoči na sadržaj

Poštovani predstavnici jedinica lokalne samouprave...

iako je pojam održivosti temelj razvoja većine jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, često se zanemaruju osnovne projektne aktivnosti odnosno prava i potrebe pojedinih dionika prometnog sustava. Imaju li svi stanovnici jednake javne infrastrukturne mogućnosti pri odlasku na posao, fakultet, školu? Jesmo li biciklistima i vozačima romobila omogućili jednake organizacijske i sigurnosne preduvjete pri kretanju javnim gradskim/općinskim površinama? Smatrate li bicikliste i vozače romobila nositeljima održivog pristupa? Jesmo li im omogućili barem minimalne infrastrukturne preduvjete poput adekvatnih stalaka za odlaganje? Primjenjujemo li odredbe važećeg Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi?

Stanovnici su već prihvatili našu stručnu inicijativu i podršku, prihvatite je i vi.
Stvorimo nacionalnu bazu biciklističke parkirališne ponude i potražnje, razvijmo održiviji prometni sustav zajedno!
Javno istaknite lokaciju, kapacitet i opremljenost stalaka za odlaganje bicikala i/ili romobila postavljenih od strane Uprave na administrativnom području Vašeg grada/općine. Podijelite s nama provedbene i razvojne izazove, stojimo Vam na raspolaganju.

Web upitnik za predstavnike JLS-ova (identifikacija provedbenih izazova):

Ključni razlozi provedbe: identifikacija postojećih izazova pri implementaciji biciklističke infrastrukture, primarno stalaka za odlaganje bicikala i romobila; identifikacija izazova pri usklađivanju postojeće biciklističke infrastrukture s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi; razvoj baze podataka

Očekivana aktivnost predstavnika JLS-ova: unos informacija o izazovima i razlozima neučinkovitog razvoja biciklističke infrastrukture i osnovnih projektnih aktivnosti poput implementacije stalaka za odlaganje bicikala i romobila

Web upitnik za predstavnike JLS-ova (identifikacija provedbenih izazova):

Ključni razlozi provedbe: identifikacija javno dostupnih stalaka za odlaganje bicikala i romobila

Očekivana aktivnost predstavnika JLS-ova: pružanje podrške stanovnicima pri identifikaciji svih lokacija i opremljenosti javno dostupnih stalaka za odlaganje (parkiranja) bicikala i romobila

WebGIS Platforma za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom – Nacionalna baza biciklističke parkirališne ponude i potražnje

Ključni razlozi provedbe: razvoj nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje s prostornim pregledom i analizom

Prednosti sudjelovanja: mogućnost prostornog pregleda identificirane ponude i potražnje; detaljna prostorna analiza identificirane ponude i potražnje na razini stalka, objekta, ulice, gradske četvrti, naselja, JLS-a, županije, države; pregled i analiza stavova i motivacija stanovnika, izvoz prostornih podataka, izrada izvješća, ispis prostornih podataka na kartografskim podlogama, usporedna analiza s pokazateljima poput prostornog rasporeda stanovništva, mogućnost integracije sustava s postojećim WebGIS sustavima, mogućnost kontinuiranog prikupljanja podataka i ažuriranja.

Uvjeti sudjelovanja: uz pruženu stručnu podršku, razvijene web upitnike i aplikacije za prikupljanje podataka u potpunosti financirane od strane ACADEMICA d.o.o., održivost nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje neophodno je podržati financijski, simboličnim jednokratnim iznosom definiranim brojem stanovnika odnosno provedbenom kompleksnošću i očekivanim potencijalom podataka. Umjesto financiranja više stotina tisuća kuna vrijednog razvoja projekta, ACADEMICA d.o.o. za prometno planiranje, razvoj tehnologije i usluge Vam je omogućilo aktivno korištenje visokotehnološkog IT rješenja za prostorni pregled, analitiku, izvoz i ispis prikupljenih podataka, metodološki strukturiranog i razvijenog temeljem znanja tima iz prometnog planiranja, po simboličnoj cijeni jednogodišnjeg tehničkog održavanja. Jednokratnom financijskom podrškom projektu (od 1.000,00 kuna neto za male općine do nekoliko desetaka tisuća kuna za velike gradove) financijski se podržava kontinuirano jednogodišnje pohranjivanje prikupljenih podataka, tehničko održavanje, provjera i odobravanje prikupljenih podataka i stalna stručna podrška i edukacija.

Pruženo stručno znanje, projektni razvoj i kontinuirano motiviranje dionika na sudjelovanje u potpunosti je financirano od strane ACADEMICA d.o.o., a podržavanjem projektne održivosti osiguravate i transparentan pristup javnim podacima svim zainteresiranim i projektno uključenim stanovnicima odnosno stručnoj i znanstvenoj zajednici.

Uvjete pristupanja svim analitičkim modulima i alatima odnosno uvjete podrške projektnoj održivosti možete provjeriti na sljedećem linku , a svoju ponudu možete zatražiti na academica@academica.hr .

Veselimo se zajedničkoj suradnji!
ACADEMICA d.o.o.