Učitavanje...
Skoči na sadržaj

CikloParking

Projekt razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje

Projekt CikloParking.
S ciljem identifikacije postojeće biciklističke parkirališne ponude i potražnje, a u funkciji integracije ključnih dionika postojećeg prometnog sustava i upravitelja lokalnih prometnih sustava odnosno donositelja odluka, pokrenuli smo stručnu inicijativu za razvoj Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje.
Nacionalna baza biciklističke parkirališne ponude i potražnje definirana je kao WebGIS Platforma temeljena na integriranom sustavu „CikloParking“ aplikacija za prikupljanje i prikaz prostornih podataka, primarno postojeće biciklističke infrastrukture (stalci za odlaganje bicikala) i postojeće potražnje za površinama i stalcima za odlaganje bicikala. „CikloParking“ sustav aplikacija čine online upitnici za stanovnike i predstavnike jedinica lokalne samouprave te web aplikacije za identifikaciju stavova i motivacija stanovnika odnosno identifikaciju (prijavu) već implementiranih stalaka za bicikle i identifikaciju odnosno prijavu postojeće potražnje za parkiranjem (odlaganjem) bicikala na već implementiranim stalcima odnosno na lokacijama gdje stalci ne postoje ili nisu adekvatni, zbog čega su biciklisti primorani pronalaziti alternativne načine odlaganja svojih bicikala na javnim površinama. Prikupljeni podaci o parkirališnoj ponudi i potražnji, prostorno se prikazuju u WebGIS pregledniku „Nacionalna baza biciklističke parkirališne ponude i potražnje“, a implementiranim analitičkim alatima i sučeljima, omogućen je pregled, izvoz i ispis identificiranih prostornih elemenata i definiranih ključnih pokazatelja.
CikloParking aplikacija
Opisanim pristupom, ostvareni su preduvjeti za kontinuirano prikupljanje egzaktnih podataka o biciklističkoj parkirališnoj ponudi i potražnji, izradu dinamičkih izvještaja, analizu ključnih pokazatelja i upravljanje ponudom i potražnjom, kao preduvjetom za učinkovito upravljanje mobilnošću.
... reforma koju provodimo zajedno

Aplikacije

Aplikacije i pripadajuće funkcije

CikloParking aplikacija
CikloParking aplikacija

Razvijajmo održiviji prometni sustav zajedno

Poštovani stanovnici, aktivni i potencijalni budući biciklisti, predstavnici jedinica lokalne samouprave, upravitelji/vlasnici institucija i gospodarskih subjekata, iako se od Vas očekuje da svojim navikama odnosno djelovanjem pozitivno utječete na odabir odnosno razvoj elemenata održive mobilnosti, često Vam se pristupa parcijalno odnosno bez međusobnog povezivanja vašim djelovanjem identificiranih pokazatelja poput ponude (definirane djelovanjem JLS-ova i institucija/gospodarskih subjekata) odnosno potražnje (definirane potrebama, navikama, stavovima i motivacijama stanovnika).
CikloParking analitika
Projektom razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje, ostvareni su preduvjeti za vaše zajedničko djelovanje putem javne Platforma za integrirano djelovanje ključnih dionika prometnog sustava. Navedenim pristupom pružamo Vam priliku za aktivno sudjelovanje u prikupljanju podataka o postojećoj parkirališnoj ponudi (biciklisti, predstavnici JLS-ova, upravitelji vlasnici institucija i gospodarskih subjekata) i potražnji (biciklisti) odnosno dijeljenje svojih stavova, izazova i prijedloga unaprjeđenja postojećeg biciklističkog sustava.

Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi

(NN28/2016)

“Naprave za parkiranje trebaju biti učvršćene za tlo ili objekt u kojem se nalaze te omogućiti sigurno i pristupačno vezivanje bicikla za okvir bicikla.”

Površine za parkiranje bicikala moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • - omogućavati parkiranje dovoljnog broja bicikala s obzirom na potrebu,
 • - nalaziti se uz potencijalno zanimljive sadržaje,
 • - biti lako dostupne biciklistima i pješacima
 • - biti locirane na sigurnoj lokaciji (frekventno mjesto, dobra vidljivost, rasvjeta, ...)

Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi definirani su sljedeći minimalni parkirališni kapaciteti:

 • Poslovna djelatnost – 1 pmb/100m2 bruto površine (za zaposlene)
 • Trgovački centar - 5 pmb/100m2 bruto površine (za posjetitelje)
 • Obrazovna ustanova – 2pmb/5 učenika ili zaposlenih
 • Rekreacijski centar/dvorana – 10 pmb/100 sjedala (za posjetitelje)
 • Kazalište i kino dvorana - 10 pmb/100 sjedala (za posjetitelje)
 • Autobusni i željeznički kolodvor – nosači za 10% dnevnih putnika
 • Bolnica - 10 pmb/100 kreveta (za posjetitelje)
 • Učenički i studentski domovi – 6pmb/10 korisnika

Upoznajte se s Pravilnikom definiranim odrednicama iz područja parkirališnih površina, spremišta za pohranu bicikala i sustava javnih bicikala:

 • [članak 58] - Površine za parkiranje bicikala moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
 • [članak 59] - Parkiranje i pohrana bicikala organizira se kroz:
 • [članak 60] – Osnovne dimenzije parkirališnih mjesta za bicikle
 • [članak 61] – Sustav javnih bicikala
 • [članak 62] – Minimalne parkirališne površine
 • [članak 63] – Ostale odredbe

Projekt podržali

sponsors
Vaš logo može biti ovdje.
Postanite naši partneri i podržite CikloParking projekt.